เวอร์เนีย
เครื่องมือวัด เวอร์เนีย

จุดกำเนิด เวอร์เนีย ความเป็นมาของเครื่องมือวัดละเอียด

เวอร์เนีย เป็นผลต่อเนื่องมาจากสิ่งประดิษฐ์ที่อาจจะต้องย้อนไปถึงสมัยราชวงศ์ฉิน จากจีนแผ่นดินใหญ่เป็นการประดิษฐ์การวัดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ยังไม่มีมาตราส่วนต่อมาการพัฒนาการของการวัด  เกิดการคิดค้นมาตรวัดแบบมาตราส่วนทุติยภูมิซึ่งมีส่วนการวัดที่แม่นยำมากขึ้นเป็นพิเศษ โดยการคิดค้นนี้เกิดจากนักคณิตศาสตร์ ชาวฝรั่งเศษชื่อ ปิแอร์ แวนิเย (Pierre Vernier) ในปี (ค.ศ. 1580-1637) เขาได้ทำการสร้างระบบของเสกลขึ้นมาโดยใช้หลักการของการทับซ้อนของเสกลค่าสองค่า โดยที่เสกลหนึ่งอยู่กับที่และสร้างสเกลวัดขึ้นมาขยายระยะทางเสกลที่จากนั้นใช้ค่าความต่างของระยะระหว่างเสกลทั้งสองที่เพิ่มความละเอียดจากการเยื้องกันระหว่างเสกลทั้งสอง ต่อมาได้เรียกชื่อเสกลที่วัดได้ว่า เวอร์เนีย เสกล (Vernier Scale) โดยที่อีกประมาณ 214 ปีต่อมา โจเซฟ อาร์ บราวน์ (joseph R Brown) และทีมได้ดำเนินการพัฒนาการสร้างเสกลเวอร์เนียมาใช้ร่วมกับปากวัดที่สามารถปรับเลื่อนได้เรียกว่า คาลิปเปอร์ (Caliper) และได้เรียกเครื่องมือนี้ว่า (Vernier Caliper) และได้ทำการร่วมมือกันกับทีมงานผลิตและพัฒนาเพื่อการจัดจำหน่าย เวอร์เนียคาลิปเปอร์โดยใช้ชื่อว่า The Brown & Sharpe Menufacturing Company ในปัจจุบัน เวอร์เนีย คาลิปเปอร์ได้ถูกพัฒนาต่อยอดมาเรื่อย ๆ และแตกต่างกันออกไปหลากหลายชนิด โดยการออกแบบให้ตรงกับโครงสร้างการทำงานตามประเภทงานนั้น ๆ ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมของชิ้นงานหรือลักษณะการใช้งานของตนเอง โดยทั่วไปแล้ว เวอร์เนีย ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมการวัดขนาดแบ่งออกเป็น 3 […]