วิธีการยึดปากกาจับชิ้นงานไว้กับโต๊ะ ใน 6 ขั้นตอนง่ายๆ
ปากกาจับชิ้นงาน และ แคลมป์จับชิ้นงาน

6 ขั้นตอนง่ายๆ ใช้ปากกาจับชิ้นงานยืดชิ้นงานไว้กับโต๊ะ

การติดตั้งปากกาจับชิ้นแบบตั้งโต๊ะอย่างถูกต้องนั้นไม่ใช่เรื่องยาก แต่อาจมีผลยาวนานต่อประสิทธิภาพของเครื่องหนีบเเละโต๊ะของคุณ เครื่องหนึบแบบอยู่กับที่มักจะวางไว้ตรงกลางของโต๊ะ แต่ส่วนที่มีฐานที่หมุนได้ (เช่นที่เราแนะนำ) จะถูกวางไว้ที่มุมที่ดีที่สุดเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากคุณสมบัตินี้